Trung tâm Tin học VT - Phiếu đăng ký học Tin học văn phòng & MOS


PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC MOS
Đăng ký online được tặng thêm 50K (chỉ nhập thông tin, không phải chuyển tiền ngay)

Chọn khóa học:(*)

Họ Và Tên:(*)
Số ĐT:(*)
Email:


Chọn cơ sở học:(*)


Ngày dự kiến học:

Ghi chú thêm:
(Hoặc đăng ký Nhóm thì nhập tên và điện thoại các bạn học cùng vào đây)


 

Hoặc xem thêm: http://trungtamtinhocvt.com