Trung tâm Tin học VT - Phiếu đăng ký học Tin học văn phòng

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC TIN HỌC
Đăng ký Online sẽ được Tặng Thêm 50K (chỉ nhập thông tin, không phải chuyển tiền)

Chọn khóa học:(*)

Họ Và Tên:(*)
Số ĐT:(*)
Email:

Chọn cơ sở sẽ học:Ngày dự kiến học:

Ghi chú thêm nếu có:
(Nếu đăng ký NHÓM thì nhập Tên và Điện Thoại các bạn học cùng vào đây)